- loQueCuentaeselInterior - http://loquecuentaeselinterior.com -

La Font de l’Esperança brolla amb força per les pluges

“Protegida per una reixa de ferro es troba la imatge de Nostra Senyora de l’Esperança” segons apunta nord · la televisió comarcal