- loQueCuentaeselInterior - http://loquecuentaeselinterior.com -

“740 anys del convent de Sant Francesc de Morella”, per Josep Alanyà

El director del arxiu històric del Bisbat de Tortosa, Mossèn Josep Alanyà i Roig, va ser l’encarregat d’inaugurar el cicle del Sexenni cultural, amb els detalls al voltant dels franciscans a Morella.

El convent de Sant Francesc és un dels més destacats monuments de la localitat. A dia d’avui, el que ja apareix en varies publicacions digitals com part del Parador Nacional, va ser un dels convents franciscans als que Jaume I va donar permís per establir-se. Ací a Morella van ser els mateixos jurats els que van demanar al Rei que vinguera l’ordre.

No és d’estranyar, segons afirma l’historiador, ja que la funció social i el treball que realitzaven amb els més pobres o els malalts, feia que la seva presencia fora molt estimada. La fundació del convent date del 17 de maig de 1272. Els documents senyalen que a finals del segle XIII el claustre ja estava acabat. Cap a 1300 començaria la construcció de l’església, que es consagraria en 1390. La sala capitular, on es van trobar la dansa de la mort i la dansa de la Vida, està datada entre 1427 i 1442. Però del conjunt destaca el claustre.

La desamortització del segle XIX i les guerres carlines, acabarien en la presencia dels franciscans a Morella, però segons senyala Alanyà, d’ells Morella es va impregnar el caràcter solidari i devocional per la Marededéu que avui en dia encara conserven.